Adatvédelmi tájékoztató

Bábikné Gyovai Anita egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a hírlevélre vakló feliratkozás teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi ahírlevélre való feliratkozóknak a automata levélküldés során kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 2440 Százhalombatta, Búzavirág tér 12.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 (70) 373 6644, anita.gyovai.babikne@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A hírlevélre feliratkozó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozók

A kezelt adatok köre: a hírlevélre feliratkozók által megadott  adatok: Név, E-mail cím

Az adatgyűjtés célja: a hírlevelek kiküldése

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– a hírlevélkezelő szoftver munkatársai

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a feliratkozást követően addig kerülnek tárolásra, amíg a vásárló nem kérelmezi annak adatbázisból való törlését.

A feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A hírlevélről való leiratkozást minden esetben megteheti a levél alján megadott “leiratkozás” link segítségével.

Ha a feliratkozó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)